Menu

Historie

 

Velkommen til BS 72!
Boldklubben syd af 1972, Vridsløsevej 1, 2620 Albertslund 43 62 19 74 – www.bs72.dk

 

Boldklubben Syd af 1972 - i daglige tale BS 72 - blev i sommeren 1972 stiftet af en række
fodbold-interesserede beboere i Albertslund Syd. Efter en spæd start har klubben nu rundet 40-årsdagen i fin stil med omkring 300 medlemmer.

Lederne i BS 72 er frivillige, der yder et stort stykke arbejde, for at fremme idrætten og
aktiviteterne i Albertslund Syd.

Generelt set er der i BS 72 en stærk og levende idrætskultur, der bygger på frivillighedsprincippet, og en høj grad af lige muligheder, og værd, for alle medlemmer.
Klubben er centreret her omkring klubhuset, Vridsløsevej 1 i Albertslunds sydlige hjørne
grænsende op til Vallensbæk ved "BS parkens" idylliske rammer. Her foregår de fleste kampe, og de små årgange træner også her. Når man bliver lidt større foregår træningen i de
naturskønne omgivelser i Kongsholmparken.

I vinterhalvåret træner de ældre årgange på Albertslund Stadions kunstgræsbane, mens de mindre hold træner på vores egen oplyste minikunstbane og samtlige hold, der ønsker det, får muligheder for indendørstræning på en af de nærmeste skoler.

Vi arbejder dog stadig på etablering af en 11-mands kunstgræsbane ved klubhuset, hvilket vil optimere vore muligheder for at træne om vinteren, og fastholde vor dedikerede medlems-skare.

Vi har hold for såvel piger og drenge som damer og herrer fra poder til superveteran og

Vi er medlem af DBUSjælland og dermed DIF.

Herudover er klubben via formanden repræsenteret i kommunens idrætsråd

Fra vores formålsparagraf (§ 2 i vores vedtægter) fremgår:
Klubbens formål er at drive idrætsvirksomhed såvel på elite som på socialt niveau for alle
aldersgrupper og køn, således at BS 72 bliver et velkonsolideret lokalt kraftcenter og
et samlingssted for hele familien.
BS 72 vil give især børn og unge et fornuftig forhold til konkurrenceidræt og foreningsliv.
BS 72 skal være en naturlig del af Albertslunds Kommunes tilbud om idrætslige udfoldelsesmuligheder.

Desuden arbejder vi i BS72 hårdt på integrationsopgaven samt på at få fat i de unge inden de
kommer i problemer. Ligeledes søger vi at få ressourcesvage personer til at føle sig velkomne
og vedkomne for vores forening, hvor der er plads til alle, der følger de gængse spilleregler.

Luk