Menu

Historie

Velkommen til BS72!
Boldklubben syd af 1972, Vridsløsevej 1, 2620 Albertslund 43 62 19 74 – www.bs72.dk

 

Boldklubben Syd af 1972 - i daglige tale BS72 - blev i sommeren 1972 stiftet af en række
fodbold-interesserede beboere i Albertslund Syd. Efter en spæd start har klubben nu rundet 50-årsdagen i fin stil med omkring 300 medlemmer.

Lederne i BS72 er frivillige, der yder et stort stykke arbejde, for at fremme idrætten og aktiviteterne i Albertslund Syd.

Generelt set er der i BS72 en stærk og levende idrætskultur, der bygger på frivillighedsprincippet, og en høj grad af lige muligheder, og værd, for alle medlemmer.

Klubben er centreret her omkring klubhuset, Vridsløsevej 1 i Albertslunds sydlige hjørne grænsende op til Vallensbæk ved "BS parkens" idylliske rammer. Her foregår både kampe og stævner og efter sommerferien så er vi i fuld gang med at få bygget vores kunstgræsbane hvilket vil betyde at bane 1 vil være lukket for træning og kampe i første del af den nye sæson.

I vinterhalvåret vil der blive åbnet op for træning på vores nye kunstgræsbane, de mindre hold træner på vores egen oplyste minikunstbane og samtlige hold, der ønsker det, får muligheder for indendørstræning på en af de nærmeste skoler.

Vi har hold for såvel piger og drenge som damer og herrer fra poder til superveteran og vi er medlem af DBUSjælland og dermed DIF.

Herudover er klubben via formanden repræsenteret i kommunens idrætsråd

Fra vores formålsparagraf (§ 3 i vores vedtægter) fremgår:
Klubbens formål er at drive idrætsvirksomhed såvel på elite som på socialt niveau for alle
aldersgrupper og køn, således at BS72 bliver et velkonsolideret lokalt kraftcenter og
et samlingssted for hele familien.
BS72 vil give især børn og unge et fornuftig forhold til konkurrenceidræt og foreningsliv.
BS72 skal være en naturlig del af Albertslunds Kommunes tilbud om idrætslige udfoldelsesmuligheder.

Desuden arbejder vi i BS72 hårdt på integrationsopgaven samt på at få fat i de unge inden de kommer i problemer. Ligeledes søger vi at få ressourcesvage personer til at føle sig velkomne og vedkomne for vores forening, hvor der er plads til alle, der følger de gængse spilleregler.

 

Luk