Menu

Get2sport

image

Samarbejdet mellem DIF Get2Sport og BS72

DIF Get2Sport er en indsats, som overordnet arbejder med at styrke frivilliges vilkår og muligheder for at drive foreningsliv i Danmark. Indsatsen har som vigtigste mål at få børn og unge til aktivt at deltage i det kommunale idrætsliv.

Læs mere her : https://www.dif.dk/get2sport

Get2Sport indsatsen i BS72 er et samarbejde mellem klubben, DIF og Get2Sport koordinator, Laila Holme, som er ansat under Kultur og fritidsforvaltningen i Albertslund Kommune.

Laila er til rådighed ift. udvikling, koordinering og opfølgning af initiativer og indsatser i tæt samarbejde med klubben. Hun er behjælpelig med ad hoc opgaver i klubben og vil være tilknyttet Legeholdet.

Hun er derudover i kontakt med lokalområdet herunder institutioner, skoler og Albertslund Boligsociale Center i forhold til rekruttering af børn/unge og frivillige.

Fokusområdet for 2020 er:

  

·  

Den gode modtagelse på de yngre årgange

Der arbejdes for at fastholde og rekruttere nye medlemmer til Legeholdet og U7  samt støtte op omkring et trænerteam på det yngste hold.

 

 

 

Kontakt :
Get2Sport koordinator
Laila Holme
Mail: LVM@albertslund.dk
Tlf: 43 68 72 80