Menu

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. Februar 2020

image
12. februar 2020 kl. 10:30
Deltagere: Nikolai Andersen, Thomas Gotlib, Lars Westerberg og Hans-Carl Evers Hansen.
Afbud: Mikael Hornstrup.
Orientering:
- Nyt fra Kommunen/DBUSjælland m.fl.
Der er med hjælp fra AIF og HIC lykkedes at arrangere Landskamp mellem vore kvinder i Østrækken og Politiets landshold onsdag den 26/2 kl. 17.45 på Stadion.

 
-

Delegeretmøde DBUSjælland 1. februar 2020
Grundet sygdom var klubben ikke repræsenteret.
Referat ligger på DBUSjællands hjemmeside.

HC deltager i Formandslounge 2. marts herom.

Tilmelding af alle til Get2Sport konference 16. marts 2020
Dan inkl. dagens fremmødte tilmeldes mødet – evt. også Mus.
Wester afklarer om han kan snarest. Frist for tilmelding 24/2.

 
- Bestyrelsesmøder resten af foråret booket i kalenderen
Reservér venligst selv den 1. onsdag i måneden i Jeres kalendere.

Punkter til drøftelse:
 - Get2sport i 2020
Laila vender tilbage med forslag til mødedatoer – vi stiller med Dan, Mus, HC samt Niko og Thomas. De to sidstnævnte tænkes på sigt ikke længere at skulle indgå i drøftelserne med Get2Sport.

 
 -

Arrangementer i 2020 (form og datoer)

Klubfest
Foreslås opdelt i 2: for spillere og bestyrelse 13/6 eller 20/6 i lejet telt ved klubhu-set samt et for trænere, ledere, frivillige samt sponsorere i efter året ”indendørs” – evt. i klubhuset eller på passende spisested.

 
 -

Sætte navne på Udvalg/Arbejdsgrupper på organisationsplanen
Thomas og Niko forsøger at sætte nogle navne på under deres møde næste ons-dag. Punktet drøftes videre på næste bestyrelsesmøde.

 
 -

Sponsorer
Vi drøftede hvilke fonde, som sponsorudvalget kunne søge i 2020. Hvis nogle har gode idéer, må disse meget gerne videregives til Lars W.

Lars er i dialog med mulig sponsor til Damesenior og har inviteret sig selv på kaffe hos Kvickly Albertslund. 
Punkter til næste ordinære møde:

Oprydningsdag

Sætte navn på udvalg/arbejdsgrupper

Udmelding af arrangementsdatoer

Udkast til udlån af klubhus

Eventuelt: Niko og Michael har d.d. møde med potentiel træner til 2. senior.

Mus og HC deltager i møde med Thomas og Niko på onsdag 18:30, Poul kommer kl. 17:00, så der kan søges afklaring på Veteran 1.


Hans-Carl Evers Hansen
Formand/ref.